ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


Սույն քաղաքականության նպատակն է ապահովել Ընկերության կառավարման համակարգերի արդյունավետությունն ու համապատասխանությունը ISO 9001 և ISO 14001 միջազգային ստանդարտներին, EcoVadis համակարգին և Ընկերության կողմից հանձն առած այլ պարտավորություններին։

Ընկերությունը, նպատակ հետապնդելով փաթեթավորման լուծումների միջոցով ապահովել իր հաճախորդների տպավորիչ ներկայացվածությունը շուկայում, հաստատակամ է իր հաճախորդներին տրամադրել լավագույն որակը՝ սահմանելով աշխատանքի հետևյալ սկզբունքները.