ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆ ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ 


Մեր արտադրաՆքը լայն կիրառություն ունի   
ստորև ներկայացված ոլորտների ԵՎ արտադրատեսակների համար    

Portfolio

ԽՄԻՉՔՆԵՐ

Արկղ || Տակդիր || Վանդակներ 

Portfolio

ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՎԱԾ ՄԹԵՐՔ

Արկղ || Տակդիր

Portfolio

ՀԱՎԿԻԹ

Արկղ || Տուփ

Porfolio

ՄՍԱՄԹԵՐՔ

Սոսնձմամբ և առանց սոսնձման

Portfolio

Ծաղիկներ

Քառանիստ փաթեթավորում

Portfolio

ՍՆՈՒՆԴ

Արագ սնունդ || Կիսապատրաստի 

Portfolio

Գյուղմթերք

Միրգ || Բանջարեղեն

Porfolio

Կոշիկ ԵՎ Հագուստ

Արկղ || Տուփ

Portfolio

Ըմպելիքներ

Տակդիր-սկուտեղ

Portfolio

ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

Արկղ || Տակդիր

Portfolio

ԹԵՐԹԵՐ

Շինարարության քողարկում   

Porfolio

ԵՐԿՇԵՐՏ ՍՏՎԱՐԱԹՈՒՂԹ

Երկշերտ || Բաց ծալքավորումով