ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Արկղերի արտադրություն

Հանդիսանալով խոշոր մատակարար՝ մեր պատվիրատուներին ենք առաջարկում արկղեր  տարբեր  ոլորտների համար...

Իմանալ ավելին

Արկղերի նախագծում

Արկղի նախագծման գործընթացի շնորհիվ կազմվում է արկղի տեսքն ու բնութագիրը՝ համաձայն հաճախորդի ներկայացված առաջադրանքի...

Իմանալ ավելին

Արկղերի չափագրում

Արկղի չափագրումն իրականացվում է հաճախորդի կողմից տրամադրված արկղի օրինակի կամ արտադրական նմուշի առկայությամբ...

Իմանալ ավելին

խորհրդատվություն ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻՆ

Խորհրդատվության ժաամանակ մեր մասնագետները  հաճախորդին են ներկայացնում բոլոր հնարավոր արտադրական լուծումները...

Իմանալ ավելին

ՆԱԽԱՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Նախատպագրության ժամանակ կազմվում և պատրաստվում են բոլոր անհրաժեշտ նյութերը, որոնց շնորհիվ իրականացվում է տպագրություն ...

Իմանալ ավելին

Թղթի թափոնների մթերում

Թղթի թափոնների մթերման ծառայությունն իր մեջ ներառում է մթերում, բեռափոխադրում, տեսակավորում և հակավորում...

Իմանալ ավելին